ziyaretçi yorumlarıŞimdiye kadar bizimle iş yapan firmaların veya lokmamızın tadına bakanların yorumlarına yer verdik. Bunu da öyle kısa yazılar şeklinde değil de uzun uzadıya anlatsınlar istedik. Böylece lokma döktürecek vatandaşlarımız hem bizim hakkımızda bilgi sahibi olacaklar. Hem de nasıl bir lokmacı seçeceklerine daha iyi karar vereceklerdir.

Ziyaretçi yorumları bazı internet sitelerinde birkaç kelimeden oluşmaktadır. Oysa bazı ziyaretçilerimiz gerek sektör hakkında gerekse de lokma hakkında oldukça ayrıntılı bilgi verebilmektedir. Bu yüzden biz biraz daha geniş tutmak istedik.

Ziyaretçi Yorumlarının Genişliği

Ziyaretçi yorumları sektörel bazda faaliyet gösteren firma sitelerinde oldukça ayrıntılı bilgi vermektedir. Mesela farklı bir sektörün lokma sektörü ile olan ilişkisini en iyi bir şekilde bu sektör içerisinde yer alan insanlardan öğrenebiliyoruz.

Bazı yorumlar ise lokma sektöründe gelişen ya da olan bir olumsuzluğu anlatabilmektedir. Bunun üzerine nasıl bir çözüm önerisi sunduğu ve alınabilecek önlemleri de yazabilmekteler.

Bazı ziyaretçi yorumları ise lokma dağıtımında beğendiği özellikleri yazmaktadırlar. Bu insanların yazmış oldukları özellikler tarafımızca değerlendirilip bunu nasıl geliştirebileceğimizi düşünüyoruz.

Ziyaretçi Yorumlarının Firmalar Üzerine Etkisi

Ziyaretçi yorumları sadece hayırseverler üzerine değil lokma firmaları üzerine de olumlu etkileri olmaktadır. Burada yazılan bir yorumun lokma dağıtımının geleceğini biçimlendirmede büyük bir etkisi vardır.

Burada yer alan yorumlar oldukça ayrıntılı ve net bir şekilde ifade edilmektedir. Bu yüzden de burada yer alan eleştiri ve öneriler gayet açık ve anlaşılır olmaktadır. Bu yüzden de lokma firmalarının nasıl olması gerektiği üzerine vatandaşların belirlemeleri oldukça büyük önem arz etmektedir.

Firmaların Kurumsallık Anlayışı

Ziyaretçi yorumlarının belki de en büyük katkılarından birisi İzmir lokma firmalarının kurumsal bir yapılanmaya yönelmelerini sağlamaktadır. Burada kurumsal firma üzerine oldukça güzel yazılar ortaya çıkmaktadır.

Kurumsal bir firmanın nasıl olması gerektiği ana hatlarının ne olduğunu burada bir kez daha yazalım. Bir kere kurumsal bir firmanın vizyonu ve misyonu olduğunu bilmesi gerekir.

Lokmacılar, vizyonu hareket haline dönüştürürken kurumsal anlayış oluşturmanın gerçek faydasını görürler. Kurumsallığın devreye sokulması, sonuçta mutlaka firmayı harekete geçirecek ve yeni bir yön verecek sürekli bir dizi yönetim işlemini başlatmalıdır.

Her bir yönetim işlemi kurumsallığın daha uzun dönemli, stratejik, dengeli bir davranış sağlanmasına ve bu davranışın geliştirilmesine yöneliktir.

Firmaların Özdenetimi

Firmaların özdenetiminde kullanıcılardan gelen geri bildirimlerin çok büyük önemi vardır. Organizasyonlar hakkında bilgi sahibi tarafından etkilendiğini bilir. Fakat yöneticilerin bu sistemleri gündemlerini gerçekleştirmek için nasıl ve niçin kullanacakları konusunda çok kısıtlı bir anlayışa sahibiz.

Tam bir sistematik anlayışa sahip olabilmek için önümüzde çok uzun bir yol olduğunu düşünüyoruz. Eğer yönetim sistemleri kurumsallık üzerine inşa edilirse en üstün faydayı sağlayabilecek ve yeni hedefi harekete dönüştürmeyi başarmak gerekir.

Firmaların özdenetimi ancak böylesi bir kurumsallık anlayışı içerisinde bir anlamı olacaktır. Böylece ister devletten gelsin isterse de vatandaşlardan her hangi bir denetimden rahatlıkla geçilebilecektir.